Goblin Interiør
Markveien 56B, 0550 Oslo
+47 984 61 181
None
10% rabatt til all UNiK-medlemmer
translate to:

Goblin Interiør driver med prosjektledning, rådgiving og kvalitetssikring i forbindelse med oppussingsarbeider,utført av enten egne håndverkere eller håndverkere anlitet av kunder selv. Korte tidsfrister og rimelige priser.