Møbeltapetserer Eddie King
Markveien 30, 0554 Oslo
+47 93 42 01 42
None
None
5% rabatt til all UNiK-medlemmer
translate to:

Jeg stopper og trekker om møbler. Gamle og nye.

Jeg har også kontakt med en som reparerer om jeg finner skader. kom å få ett pristilbud.

Similar UNiK businesses:
How to find us: